Hans-Göran Astermark

Telefon 070-386 87 89

hga@aftec.se

Jonas Larsson

Telefon 072-195 27 75

jonas@aftec.se

Postadress:

AFtec AB

Industrigatan 39

212 28 Malmö

Leveransadress:

AFtec AB

c/o Kockumation AB

Danska vägen 51

212 29 Malmö